Back to top
Welcome~ I'm Sera
- shinji enthusiast
- prev: sera-maang
- status: kinda here
- my aboutkenketsu:

█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║teti

kenketsu:

█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║teti